Til verdens ende

Bergen Museum. Foto/video: Neel Dich Abrahamsen.

Den Teatrale illusjon

Bergen Museum. Foto: Marit Anna Evanger

Brennpunkt Bergen

Vestlanske Kunstindustrimuseum.